FAQ

Frequently asked questions

Care sunt pasii in procesul de evaluare?


1. primirea solicitarii de evaluare;
2. punerea la dispozitie a actelor necesare procesului de evaluare;
3. evaluarea/estimarea valorii activului;
a. analiza documentelor (vezi lista documente necesare);
b. inspecția activului (imobil/mobil);
c. identificarea in teren si certificarea faptului ca activul mentionat in documentele puse la dispoziție coincide cu realitatea din teren;
d. descrierea activului;
e. analiza de piata;
f. estimarea valorii activului;
4. redactarea raportului de evaluare;
5. verificarea internă a raportului de evaluare;
6. transmiterea raportului de evaluare.
Cine are dreptul legal sa întocmească rapoarte de evaluare?


Conform Ordonanței Guvernului Romaniei privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor (O.G. 24/2011, aprobata prin Legea nr. 99/2013 si modificarile ulterioare), activitatea de evaluare poate fi desfasurata numai de catre persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat si care sunt inscrise in Tabloul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania. Ținand cont de cele menționate mai sus, din punct de vedere al evaluarii, bunurile/activele se clasifica in patru categorii: bunuri imobile (proprietați imobiliare); bunuri mobile; intreprinderi, fond de comerț si alte active necorporale; acțiuni si alte instrumente financiare. Pentru fiecare din cele patru catoegorii evaluatorii trebuie sa dețina specializarea cateogoriei ce urmeaza a fi supusa procesului de evaluare, respectiv: EI(Evaluari de Bunuri Imobile); EBM(Evaluari de Bunuri Mobile); EI(Evaluari de Intreprinderi, de Fond de Comerț si alte Active Necorporale); EIF(Evaluari de Acțiuni si alte Instrumente Financiare) si VE(Verificari de Rapoarte de Evaluare). Ultima categorie VE(Verificari de Rapoarte de Evaluare) nu este cuprinsa in cele patru categorii, aceasta reprezinta procesul de elaborare a unei opinii privind modul de intocmire a unui raport de evaluare. Pentru VE(Verificari de Rapoarte de Evaluare) se poate face doar in specializarea corespunzatoare raportului de evaluare supus verificarii.
Daca cladirea nu a fost reevaluata, care este cota de impozitare?


In cazul in care proprietarul cladirii este o persoana juridica si acesta NU a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%;
In cazul in care proprietarul cladirii este o persoana fizica si acesta NU a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, sau daca actul din care rezulta proprietatea are mai mult de 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului este 2%.
Cine are dreptul legal sa intocmeasca rapoarte de evaluare pentru stabilirea valorii de impozitare?


Evaluarea in scopul stabilirii valorii impozabile a unei cladiri poate fi realizata numai de catre evaluatori autorizati avand specializarea evaluarea proprietatii imobiliare (EPI) sau de catre un membru corporativ, caz in care raportul trebuie intocmit de unul sau mai multi evaluatori avand specializarea EPI.

2018 . Chicago Academy of Permanent Makeup . All Rights Reserved